Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgłoszono następujące pytania:

Pytanie nr 14.

Proszę o informację na temat zapisu z Załącznik numer 5 do SIWZ, Wzór umowy § 7. Ust.2 w kwestii płatności za wykonanie przedmiotu umowy. Czy można rozdzielić płatności za sprzęt, programy i usługi, tak, aby płatności za poszczególne etapy dostaw były uzależnione od odrębnych protokołów odbioru, a nie od wspólnego protokołu odbioru, o którym mowa w  § 6 wspomnianego załącznika?

Odpowiedź: Zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie, w tym warunki płatności za wykonane zamówienie.