Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu fotograficznego zostały zadane następujące pytania:Pytanie nr 1:


Czy Zamawiający dopuszcza, aby moc generatora wymieniona w punkcie III.1 SIWZ mieściła się w zakresie 37,2-4.800 Ws?


Odpowiedź: NIE.Pytanie nr 2


Czy zamawiający dopuszcza, aby moc pojedynczej lampy modelującej wymienionych w punktach III.2 i III.3 SIWZ wynosiła 650W i miała możliwość regulacji natężenia światła?


Odpowiedź: NIE.