Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie ilustracji do haseł wirtualnej encyklopedii w Muzeum Twierdzy Toruń złożono 4 oferty:

 

 • 1)Robert M. Jurga prowadzący działalność gospodarczą Robert Jurga Pracownia RM Jurga
 • ul. Zawadzkiego „Zośki” 25/10, 65-530 Zielona Góra
 • data wpłynięcia oferty: 23.03.2020 r.
 • kwota brutto za wykonanie zamówienia: 20.836,20 zł
 • 2)Natalia Guzik-Ryś prowadząca działalność gospodarczą Ragnarok Studio Natalia Guzik-Ryś
 • ul. Nowosądecka 31/02, 30-683 Kraków
 • data wpłynięcia oferty: 23.03.2020 r.
 • kwota brutto za wykonanie zamówienia: 14.883,00 zł
 • 3)2Pi Group sp. z o.o. sp. k.
 • ul. Jaśkowa Dolina 9/6, 80-252 Gdańsk
 • data wpłynięcia oferty: 25.03.2020 r.
 • kwota brutto za wykonanie zamówienia: 30.504,00 zł
 • 4)Karol Pawełek prowadzący działalność gospodarczą YOS Karol Pawełek
 • ul. Mławska 34b/13, 87-500 Rypin
 • data wpłynięcia oferty: 25.03.2020 r.kwota brutto za wykonanie zamówienia: 48.400,00 zł
Dwóch wykonawców nie spełnilo wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym.
Ocena ofert:
Oferta nr 1 Robert M. Jurgi otrzymała 100 pkt.
Oferta nr 4 Karola Pawełka otrzymała 43,05 pkt.
Wybrano ofertę najokorzystniejszą wykonawcy Roberta M. Jurgi.

Informoację o wyborze zamieszczono w bazie konkurencyjności: