Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę Zewnętrznego systemu wystawienniczego do Muzeum Twierdzy Toruń złożono 9 ofert:


 • 1)Jolanta Trącewicz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Exact Jolanta Trącewicz
 • ul. Brukowa 6, 05-092 Łomianki
 • data wpłynięcia oferty: 25.03.2020 r.
 • kwota brutto za wykonanie zamówienia: 18.148,65 zł
 • 2)Marian Ostrowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Metaloplastyka Marian Ostrowski
 • Pl. Kaliski 9, 54-028 Wrocław
 • data wpłynięcia oferty: 27.03.2020 r.
 • kwota brutto za wykonanie zamówienia: 23.124,00 zł
 • 3)TOMGRAF s.c.
 • ul. Zgierska 47b, 95-050 Konstantynów Łódzki
 • data wpłynięcia oferty: 27.03.2020 r.
 • kwota brutto za wykonanie zamówienia: 17.072,40 zł
 • 4)Iwona Świderska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Iwona Świderska „Rekus”
 • ul. Myszkowska 4/5, 03-553 Warszawa
 • data wpłynięcia oferty: 27.03.2020 r.
 • kwota brutto za wykonanie zamówienia: 30.135,00 zł
 • 5)Meliński Minuth Sp. z o.o.
 • ul. Obornicka 253 A,B, 60-693 Poznań
 • data wpłynięcia oferty: 30.03.2020 r.
 • kwota brutto za wykonanie zamówienia: 28.570,44 zł
 • 6)Agencja Handlowo-Usługowa OMEGA Cz. L. Polakowscy
 • ul. Pszczelnicza 14, 41-100 Siemianowice Śląskie
 • data wpłynięcia oferty: 30.03.2020 r.
 • kwota brutto za wykonanie zamówienia: 17.835,00 zł
 • 7)Ludmiła Śnieżko prowadząca działalność gospodarczą Ludmiła Śnieżko dB Unlimited
 • ul. Mariana Langiewicza 17/1, 02-071 Warszawa
 • data wpłynięcia oferty: 30.03.2020 r.
 • kwota brutto za wykonanie zamówienia: 19.286,40 zł
 • 8)SIGNUM Pracownia Reklamy s.c. Tomasz Michno, Sebastian Wacławek
 • ul. Przemysłowa 3, 35-105 Rzeszów
 • data wpłynięcia oferty: 30.03.2020 r.
 • kwota brutto za wykonanie zamówienia: 14.132,70 zł
 • 9)Abikon s.c. J i A Kurdziel
 • ul. Mickiewicza 15, 38-460 Jedlicze
 • data wpłynięcia oferty: 30.03.2020 r.
 • kwota brutto za wykonanie zamówienia: 16.447,56 zł
Dwóch wykonawców nie spełniło warunków okreslonych w postępowaniu.
Ocena ofert: 

Oferta nr 8 SIGNUM Pracownia Reklamy s.c. Tomasz Michno, Sebastian Wacławek otrzymała 100 pkt.

Oferta nr 1 Jolanty Trącewicz otrzymała 77,87 punktów.

Oferta nr 2 Mariana Ostrowskiego otrzymała 61,12 punktów.

Oferta nr 3 TOMGRAF s.c. otrzymała 82,78 punktów.

Oferta nr 4 Iwony Świderskiej otrzymała 46,90 punktów.

Oferta nr 5 Meliński Minuth otrzymała 49,47 punktów.

Oferta nr 7 Ludmiły Śnieżko otrzymała 73,28 punktów.

 1. 1.Wynik postępowania:
Wybrano ofertę nr 8 SIGNUM Pracownia Reklamy s.c. Tomasz Michno, Sebastian Wacławek. Wybrany wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, ponadto złożona przez niego oferta uzyskała największą ilość punktów (100 pkt.). 

Ogłoszenie o wyborze oferty zamieszczono w bazie konkurencyjności: