Plan Zamówień Publicznych 2019 r.

Postępowanie:

Dostawa i montaż sprzętu wystawienniczego i elementów aranżacji, sprzętu multimedialnego i programów multimedialnych do wystawy stałej pn. Skarb ze Skrwilna i Nieszawy.

Rodzaj zamówienia: usługi.

Przewidywany tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Termin wszczęcia postepowania: II kwartał 2019 r.

Szacunkowa wartość postępowania: 450.000,00 złÂ