Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w w/w postępowaniu w wyznaczonym terminie została złożona 1 oferta:

Oferta nr 1:

IFTER Jerzy Taczalski

Wola Niemiecka 78c, 21-025 Niemce

Data wpływu oferty: 12.12.2019r.

Łączna kwota brutto za wykonanie całego zamówienia: 31.502,76 zł