Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że:

1) Termin składnia ofert na wykonanie w/w zadania został przedłużony do dnia 12.12.2019r. do godz. 13:00

2) Termin realizacji zadania zostaje wydłużony do 31.01.2020 r.