Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w w/w postępowaniu w wymaganym terminie złożono jedną ofertę:

Oferta nr 1:

F.H.U. Arkadiusz Dominiec

Ul. Czarna 29, 43-100 Tychy

Data wpływu oferty: .15.11.2019 r.

Łączna kwota brutto za wykonanie całego zamówienia: 56.400,00 zł