Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w wymaganym terminie do siedziby Zamawiającego wpłynęła 1 oferta na wykonanie w/w zadania:

Oferta nr 1:
PROMAR Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz

Data wpływu oferty: .12.11.2019 r.

Łączna kwota brutto za wykonanie 6 okresowych przeglądów wszystkich urządzeń w budynkach MOT oraz pełnienie funkcji administratora w CROUiSOP: 126.664,40 zł

Koszt przeprowadzenia 1h interwencji (kwota brutto): 54,12 zł

Oferta nr 2:
P.H.U. EWA-POL Kawtańska Ewa

Ul. Otolińska 17/40, 09-402 Płock

Data wpływu oferty: 13.11.2019 r.

Łączna kwota brutto za wykonanie 6 okresowych przeglądów wszystkich urządzeń w budynkach MOT oraz pełnienie funkcji administratora w CROUiSOP: 113.160,00 zł

Koszt przeprowadzenia 1h interwencji (kwota brutto): 55,35 zł