Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że postępowanie na wykonanie w/w zadania zostaje unieważnione.

Powód unieważnienia: Kwoty zaproponowane przez oferentów przewyższają kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.