Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w w/w postępowaniu w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

Oferta nr 1:

P.H.U. EWA-POL Kawtańska Ewa

Ul. Otolińska 17/40, 09-402 Płock

Data wpływu oferty: .23.10.2019 r.

  • Łączna kwota brutto za wykonanie 6 okresowych przeglądów wszystkich urządzeń w budynkach MOT oraz pełnienie funkcji administratora w CROUiSOP: 124.230,00 zł
  • Koszt przeprowadzenia 1h interwencji (kwota brutto): 86,10 zł

Oferta nr 2:
PROMAR Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz

Data wpływu oferty: .24.10.2019 r.

  • Łączna kwota brutto za wykonanie 6 okresowych przeglądów wszystkich urządzeń w budynkach MOT oraz pełnienie funkcji administratora w CROUiSOP: 130.217,64 zł
  • Koszt przeprowadzenia 1h interwencji (kwota brutto): 55,35 zł

Oferta nr 3:

KONSORCJUM:

1)Lireco eco Magda Komajda – Lider Konsorcjum

Ul. Grochowa 10, 81-017 Gdynia

2)Lireco Krzysztof Komajda – Członek Konsorcjum – pełnomocnik

Ul. Grochowa 10, 81-017 Gdynia

Data wpływu oferty: .28.10.2019 r., godz. 11:54

  • Łączna kwota brutto za wykonanie 6 okresowych przeglądów wszystkich urządzeń w budynkach MOT oraz pełnienie funkcji administratora w CROUiSOP: 149.901,73 zł
  • Koszt przeprowadzenia 1h interwencji (kwota brutto): 150,00 zł

Oferta nr 4:
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Konsultngowe SANIVEST

ul. Polna 59, 87-100 Toruń

Data wpływu oferty: .28.10.2019 r., godz. 12:47

  • Łączna kwota brutto za wykonanie 6 okresowych przeglądów wszystkich urządzeń w budynkach MOT oraz pełnienie funkcji administratora w CROUiSOP: 104.490,00 zł
  • Koszt przeprowadzenia 1h interwencji (kwota brutto): 123,00 zł

Oferta nr 5:

KJ-TECH Katarzyna Kurczewska

ul. Sądecka 44 lok. 7, 92-014 Łódź

Data wpływu oferty: .28.10.2019 r., godz. 11:54

  • Łączna kwota brutto za wykonanie 6 okresowych przeglądów wszystkich urządzeń w budynkach MOT oraz pełnienie funkcji administratora w CROUiSOP: 141.548,40 zł
  • Koszt przeprowadzenia 1h interwencji (kwota brutto): 98,40 zł