Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że W wymaganym terminie złożono 2 oferty:

Oferta nr 1:
Ulrich Energia Sp. z o.o.

Ul. Polna 9c, 96-314 Baranów

Data wpływu oferty: .9.10.2019 r.
Łączna kwota brutto za wykonanie całego zamówienia: 29.470,80 zł

Oferta nr 2:

IBS Sp. z o.o.

ul. Św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa

Data wpływu oferty: .17.10.2019 r., godz. 12:54
Łączna kwota brutto za wykonanie całego zamówienia: 19.434,00 zł

Obydwie oferty spełniają wszystkie wymogi formalne narzucone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Wynik postępowania:

Zgodnie z zapisem zawartym w zapytaniu ofertowym, wykonanie zamówienia zostaje powierzone Wykonawcy, który zaproponował najniższą cenę brutto za wykonanie całego zamówienia, tj.

IBS Sp. z o.o.

ul. Św. Jacka Odrowąża 15

03-310 Warszawa