Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza do składania ofert na wykonanie w/w zamówienia.