Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego wpłynęły 3 oferty na wykonanie w/w zadania:

Oferta nr 1:
PROMAR Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz
Data wpływu oferty: .16.09.2019r.
Łączna kwota za wykonanie całego zamówienia:110.736,90 zł

Oferta nr 2:

Konsorcjum:

Lireco eco Magdalena Komajda – Lider Konsorcjum

Ul. Grochowa 10 , 81-017 Gdynia

i

Lireco Krzysztof Komajda – Członek Konsorcjum

ul. Grochowa 10, 81-017 Gdynia

Data wpływu oferty: .24.09.2019r., godz. 14:56
Łączna kwota za wykonanie całego zamówienia: 149.901,73 zł

Oferta nr 3:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Konsultingowe SANIVEST
ul. Polna 59, 87-100 Toruń
Data wpływu oferty: 24.09.2019r., godz. 15:08
Łączna kwota za wykonanie całego zamówienia: 167.280,05 zł