Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że termin składania ofert na wykonanie w/w zadania został wydłużony do dnia 24.09.2019r. do godz. 16:00 .