Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie na wykonanie projektu plastycznego i wykonawczego II części wystawy stałej w Domu Eskenów pt. Toruń i jego historia złożono dwie ważne oferty:

  1. a)Oferta nr 1:

ASC Studio Projektowanie Wnętrz Anna Skołożyńska – Cieciera

Roszczep 20, 05-205 Klembów

Ilość punktów: 100

  1. b)Oferta nr 2:

Sowa-Szenk s.c. Agnieszka Sowa-Szenk, Tomasz Szenk

Ul. K. A. Hlonda 2/4/6, 50-329 Wrocław

Ilość punktów: 92

Wybrano ofertę najkorzystniejszą:

Oferta nr 1: ASC Studio Projektowanie Wnętrz Anna Skołożyńska – Cieciera

Termin podpisania umowy: 13.05.2013 r.