Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w w/w postępowaniu w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego wpłynęła 1 oferta:

Oferta nr 1:
Paweł Siemiński
ul. Reymonta 4/33, 87-100 Toruń
e-mail:figfan@wp.pl
Data wpływu oferty: .26.07.2019r.
Kwota brutto za wykonanie zadania: 53.100,00 zł