Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w w/w postępowaniu w wymaganym terminie do siedziby Zamawiającego wpłynęła 1 oferta:

Oferta nr 1:

MAGIT Sp. z o.o.

Ul. Sołtysowicka 27, 51-168 Wrocław

Data wpłynięcia oferty: 23.07.2019r.

Kwota brutto za wykonanie zadania: 516.600,00 zł

Wskazanie wydłużonego okresu gwarancji: do 19 miesięcycy włącznie


Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę w wysokości 535.709,28 zł brutto