W związku z zadanymi pytaniami dotyczącymi postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż sprzętu wystawienniczego i elementów aranżacji, sprzętu multimedialnego i programów multimedialnych do wystawy stałej pn. Skarb ze Skrwilna i Nieszawy

Muzeum Okręgowe w Toruniu udziela odpowiedzi na następujące pytania.

Pytanie nr 13.

W oparciu o nasze doświadczenie oraz przeprowadzone badanie rynku odnosimy wrażenie o braku dostępności produktu spełniającego równocześnie następujące wymagania zapisane w SIWZ:

- średnica głowicy świecącej 26 mm, długość około 50 mm,

- Jeden punkt świetlny generuje strumień świetlny 150lm w wąskim kącie 14 lub 19 stopni

- lampy powinny charakteryzować się współczynnikiem oddawania barw CRI>95, oddawanie barw do koloru czerwonego R9>90.

Bardzo prosimy o wskazanie produktu referencyjnego w celu potwierdzenia, że jednoczesne spełnienie podanych wymagań jest realne do spełnienia lub weryfikację przedstawionych wymagań.

Odpowiedź:

System nano z firmy XAL.