W związku z zadanymi pytaniami dotyczącymi postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż sprzętu wystawienniczego i elementów aranżacji, sprzętu multimedialnego i programów multimedialnych do wystawy stałej pn. Skarb ze Skrwilna i Nieszawy

 

Muzeum Okręgowe w Toruniu udziela odpowiedzi na następujące pytania.

 

Pytanie nr 3.

Analizując zakres prac zawartych w wyżej wymienionym postępowaniu, wskazujmy na zbyt krótki termin realizacji zadania. Ilość prac budowlanych niezbędnych do wykonania, ograniczenia czasowe wskazane w postępowaniu a dotyczące prac głośnych oraz terminy pośrednie dotyczące zaprojektowania oraz wyprodukowania elementów gablot uniemożliwiających realizację zadania do dnia 30 września 2019 r.

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zadania do dnia 30 listopada 2019 r.

Odpowiedź:

Termin realizacji zadania nie zostanie zmieniony.