W związku z zadanymi pytaniami dotyczącymi postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż sprzętu wystawienniczego i elementów aranżacji, sprzętu multimedialnego i programów multimedialnych do wystawy stałej pn. Skarb ze Skrwilna i Nieszawy

 

Muzeum Okręgowe w Toruniu udziela odpowiedzi na następujące pytania.

 

Pytanie nr 1.

Prosimy o bardziej szczegółowe określenie prac z użyciem betonu architektonicznego a w szczególności podanie informacji, których powierzchni pomieszczenia te prace dotyczą.

Odpowiedź:

Betonem ma być pokryta podłoga pomieszczenia.

Docelowo oczekujemy posadzki betonowej dekoracyjnej bazującej na naturalnych materiałach i naturalnych barwach powierzchni. Brany jest pod uwagę kolor szarości (do ustalenia odcień). Samopoziomująca, mineralna cienkowarstwowa posadzka, poddawana jest pełnemu procesowi szlifowania i polerowania, zabezpieczona powinna być specjalnie opracowanymi do tego rodzaju posadzek produktami. Grubość podłogi wynosi około 8mm. Podłoga powinna mieć naturalny połysk i nie jest on nadawany poprzez jakiekolwiek preparaty powłokowe. Podłoga swoim charakterem wyglądem odbiorem wizualnym powinna przypominać podłogi z kamienia naturalnego. Tak jak w przypadku podłóg kamiennych nadają się do renowacji i odnowy wierzchniej warstwy poleru, połysku.

Wielkość powierzchni: ok. 30 m2

Pytanie nr 2.

Prosimy o przekazanie projektu instalacji elektrycznej dla pomieszczenia wystawy lub planu istniejącej instalacji elektrycznej ze wskazaniem rozdzielnicy służącej do przyłączenia instalacji.

Odpowiedź:

Skrzynka bezpiecznikowa od której odprowadzane mogą być przewody bezpośrednio znajduje się w pomieszczeniu. Istnieje możliwość ustalenia miejsca jej zamontowania w trakcie wykonywania prac modernizacyjnych (z zasady element ten powinien być jak najmniej widoczny).