Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w wymaganym terminie do siedziby Zamawiającego wpłynęły dwie oferty na wykonanie w/w zadania:

Oferta nr 1:

P. W. Handmet Sp. J. S..R Handke

Ul. Strzelecka 9, 63-800 Gostyń

Data wpłynięcia oferty: 22.05.2019r.

Kwota brutto za wykonanie zadania: 49.970,00 zł

Oferta nr 2:

Sławomir Lewandowski

Ul. Motocyklowa 2, 87-162 Lubicz

Data wpłynięcia oferty: 24.05.2019

Kwota brutto za wykonanie zadania: 30.000,00 zł