W dniu 10.05.2019r. na adres meilowy Zamawiającego wpłynęło pytanie:

Czy wymóg wykonania dwóch podobnych prac jest bezwzględny?

Odpowiedź:

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że podtrzymuje wymóg zawarty w pkt 5.1.2):

Wykonawca powinien wykazać, że wykonał co najmniej 2 zamówienia w zakresie zbliżonym do przedmiotu niniejszego zamówienia – wykonanie replik sprzętu artyleryjskiego.

Oferty Wykonawców niespełniających powyższego warunku zostaną wykluczone z postępowania.