Dotyczy postępowania na wykonanie i dostawę repliki rewolwerowej Hotchkiss 37 mm do wystawy stałej w Muzeum Twierdzy Toruń

W odpowiedzi na pytania z dnia 24.04.2019 r. Muzeum Okręgowe w Toruniu udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie pierwsze:

„w związku z zamiarem przystąpienia do złożenia oferty na: Wykonanie i dostawę repliki armaty rewolwerowej Hotchkiss 37 mm do wystawy stałej w Muzeum Twierdzy Toruń zwracamy się z prośbą o zmianę w pkt. 1 we wzorze oferty oświadczenia dotyczącego doświadczenia polegającego na wykonaniu udokumentowanych usług wykonanych na zlecenie instytucji muzealnych bądź innych instytucji kultury na dodanie udokumentowanych usług na rzecz osób i firm prywatnych.”

Pytanie drugie:

„w pkt. 5.2.1 - Zapytanie ofertowe

a) wykaz wykonanych usług ich przedmiotu, wartości okresu wykonania oraz informacji o podmiotach na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z poświadczeniami o prawidłowo wykonanym zamówieniu.

- w przypadku wykonania usług na rzecz osób i firm prywatnych podanie wartości jest objęte klauzulą poufności.”

Dotyczy odpowiedzi na pytanie pierwsze:

Oświadczenie zawarte w załączniku nr 2 wzór oferty dotyczy kryterium oceny: Doświadczenie osób wykonujących usługę. W związku z powyższym wykonawca, który posiada doświadczenie w usługi na rzecz osób i firm prywatnych będzie mógł wziąć udział w postępowaniu, jedynie w przypadku braku osób uczestniczących w realizacji zamówienia wykonujących repliki dla instytucji kultury lub instytucji muzealnych w tym kryterium oferta nie zdobędzie dodatkowej punktacji.

Dotyczy odpowiedzi na pytanie drugie:

Ze względu na fakt, że Zamawiający nie wymaga podania w warunku dopuszczającym do postępowania wartości zamówień, a także w wyniku zmiany treści ogłoszenia z dnia 19.04.2019 r. zmienia się następujący zapis:

„a. wykaz wykonanych usług ich przedmiotu, wartości okresu wykonania oraz informacji o podmiotach na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z poświadczeniami o prawidłowo wykonanym zamówieniu.”

na następujący:

„a. wykaz wykonanych usług ich przedmiotu oraz informacji o podmiotach na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z poświadczeniami o prawidłowo wykonanym zamówieniu.”

Ponadto zmienia się następujący zapis w zapytaniu ofertowym, dotyczący kryterium oceny pn. Doświadczenie osób wykonujących usługę (pkt. 9.1 opis kryteriów i ich waga, ppkt. 2)):

2) Doświadczenie punktowane będzie na następującej zasadzie:

a.0-1 – 0 pkt

b.2-3 – 20 pkt

c.Powyżej 3 – 40 pkt”

na następujący:

2) Doświadczenie punktowane będzie na następującej zasadzie:

a.0 – 0 pkt

b.1 – 10 pkt

c.2-3 – 20 pkt

d.Powyżej 3 – 40 pkt”

W związku z wprowadzeniem powyższych zmian w treści zapytania ofertowego Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 13.05.2019 r.