Dotyczy postępowania na wykonanie i dostawa repliki armat rewolwerowej Hotchkiss 37 mm do wystawy stałej w Muzeum Twierdzy Toruń

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje o wprowadzeniu modyfikacji w zapytaniu ofertowym z dnia 12.04.2019r. na wykonanie w/w zadania.

Zmianie ulega warunek określony w punkcie 5.1.2) odnoszącego się do warunków udziału w postępowaniu. Dotychczasowy zapis


Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej 2 zamówienia w zakresie zbliżonym do przedmiotu niniejszego zamówienia – wykonanie replik sprzętu artyleryjskiego


zostaje zmieniony na


Wykonawca powinien wykazać, że wykonał co najmniej 2 zamówienia w zakresie zbliżonym do przedmiotu niniejszego zamówienia – wykonanie replik sprzętu artyleryjskiego

Powyższa korekta nie wpływa na zmianę kryteriów oceny ofert zawartych w pkt. 9 niniejszego zapytania ofertowego.