Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie w/w zadania, upublicznione w dniu 10.12.2018r., do siedziby Zamawiającego wpłynęło 5 ofert:

Oferta nr 1
Mobil-AD Sp. z o.o.
ul. Zielona 59B
64-500 Szamotuły
• Cena brutto za wykonanie zamówienia: 4.920,00 zł
• Lokalizacja: Poznań, 39 autobusów, 39 ekranów LCD; 24 tramwaje, 48 ekranów LCD
• Data wpłynięcia oferty: 12.12.2018r.

Oferta nr 2
You Can Interactive Sp. z o.o.
ul. Spychalskiego 13
45-716 Opole
• Cena brutto za wykonanie zamówienia: 7.221,30 zł
• Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra, 90 autobusów, 90 ekranów LCD
• Data wpłynięcia oferty: 13.12.2018r.

Oferta nr 3
Nowe Media Adrian Kurzyński
ul. Piłsudskiego 74/320
50-020 Wrocław
• Cena brutto za wykonanie zamówienia: 10.688,70 zł
• Lokalizacja: Warszawa, 30 autobusów, 90 ekranów LCD
• Data wpłynięcia oferty: 17.12.2018r.

Oferta nr 4
Nowe Media Adrian Kurzyński
ul. Piłsudskiego 74/320
50-020 Wrocław
• Cena brutto za wykonanie zamówienia: 8.979,00 zł
• Lokalizacja: Poznań, 98 pojazdów ( 74 autobusy, 24 tramwaje), 157 ekranów LCD
• Data wpłynięcia oferty: 17.12.2018r.

Oferta nr 5
Nowe Media Adrian Kurzyński
ul. Piłsudskiego 74/320
50-020 Wrocław
• Cena brutto za wykonanie zamówienia: 7.995,00 zł
• Lokalizacja: Warszawa, 66 tramwajów, 380 ekranów LCD
• Data wpłynięcia oferty: 17.12.2018r.

Po analizie ofert, Zamawiający zdecydował o wykluczeniu oferty 4 i 5 – zaproponowana ilość nośników nie jest zgodna z wymogami Zamawiającego.

Wynik postępowania:

Zamawiający zdecydował o powierzeniu wykonania zadania oferentowi nr 1:

Mobil-AD Sp. Z o.o.
ul. Zielona 59B
64-500 Szamotuły

Uzasadnienie:
Oferent złożył najniższą ofertę cenową , a zaproponowana przez niego lokalizacja, ilość nośników oraz termin wykonania usługi zostały zaakceptowane przez Zamawiającego.