Muzeum Okręfowe w Toruniu informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, upublicznione w dniu 26.11.2018r. wpłynęły 4 oferty:

Oferta nr 1:

Drukarnia Biały Kruk Milewscy Sp. j.

Sobolewo, ul. Tygrysia 50

15-509 Białystok

• Cena brutto za wykonanie zamówienia: 4.950,75 zł

• Data wpłynięcia oferty: 27.11.2018 r.

Oferta nr 2:

Kartel Press Spółka Akcyjna

Ul. Szosa Bydgoska 56

87-100 Toruń

• Cena brutto za wykonanie zamówienia: 2.439,00 zł

• Data wpłynięcia oferty: 28.11.2018 r.

Oferta nr 3:

Artis Poligrafia S.C. Anna Romanowska Sebastian Romanowski

Ul. Granitowa 7/9

87-100 Toruń

• Cena brutto za wykonanie zamówienia: 7.192,50 zł

• Data wpłynięcia oferty: 30.11.2018 r.

Oferta nr 4:

Agencja Promocyjno-Wydawnicza „UNIGRAF” Józef Kloska

Ul. Filtrowa 27

85-467 Bydgoszcz

• Cena brutto za wykonanie zamówienia: 5.250,00 zł

• Data wpłynięcia oferty: 30.11.2018 r.

Ocena ofert

1)Wszystkie oferty spełniają warunki formalne postawione w zapytaniu ofertowym.

2)Po analizie ofert, Zamawiający zdecydował o wykluczeniu oferenta nr 2 – Zaproponowana przez niego metoda druku nie jest zgodna z wymogami Zamawiającego.

Wynik postępowania:

Zamawiający zdecydował o powierzeniu wykonania zadania oferentowi nr 1 :

Drukarnia Biały Kruk Milewscy Sp. j.

Sobolewo, ul. Tygrysia 50

15-509 Białystok

Uzasadnienie:

Oferent złożył najniższą ofertę cenową, a proponowana przez niego metoda druku została zaakceptowana przez Zamawiającego.