Muzrum Okręgowe w Toruniu informuje, że w postępowaniu na zakup i dostawę pojazdu typu MELEX wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego wpłynęły 2 oferty:

OFERTA 1

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „TENSI” S.C.
Robert Płotkowski, Krzysztof Warchałowski

ul. Przemysłowa 24, 39-300 Mielec
Data wpłynięcia oferty: 8.11.2018r.
Kwota brutto oferty: 43.615,80 zł

OFERTA 2

MELEX Sp. z o.o.
ul. Inwestorów 25, 39-300 Mielec
Data wpłynięcia oferty: 13.11.2018r.
Kwota brutto oferty: 44.107,80 zł


Ocena formalna ofert

Żadna ze złożonych ofert nie budzi formalnych zastrzeżeń i nie podlega wykluczeniu.


Wynik postępowania:

Wybrano ofertę z najniższą ceną brutto – ofertę nr 1.