Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w trzecim postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: wyodrębnienie, adaptacja i wyposażenie fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu na potrzeby Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego (CORT) w wymaganym terminie złożono jedną ofertę:

JAWOR Sp. z o.o., ul. Bolesława Chrobrego 121, 87-100 Toruń

Kwota brutto oferty: 379.964,14 zł

Okres przedłużenia gwarancji na zastosowane materiały i wykonane roboty budowlane: 13 miesięcy.