Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz produkcje i montaż kontentów multimedialnych złożono jedną ofertę:

 

Siden Systemy Informatyczne Doradztwo Energetyka sp. z o.o., ul. Koniuchy 8, 87-100 Toruń

 

Oferta jest ważna.

 

Kryterium oceny: cena 100 %. Ocena oferty: 100 pkt.

 

Wybrano ofertę Siden Systemy Informatyczne Doradztwo Energetyka sp. z o.o., ul. Koniuchy 8, 87-100 Toruń