Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie programów multimedialnych na wystawę stałą w oddziale Muzeum Okręgowego w Toruniu - Muzeum Podróżników.


Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie programów multimedialnych na wystawę stałą w oddziale Muzeum Okręgowego w Toruniu – Muzeum Podróżników złożono następujące oferty:

Oferta nr 1:        Flash Studio Michał Achtel, ul. Gdańska 73, 85-005 Bydgoszcz

Oferta nr 2:        Tomorrow sp. z o.o., ul. Kamionkowska 51. 03-812 Warszawa

Oferta nr 3:        ARWENA Ewa Świder-Grobelna, ul. Powstańców 60/508, 05-091 Ząbki

Oferta nr 4:        VIDIFILM Alicja Schatton, ul. Wolności 13, 42-674 Zbrosławice,

Oferta nr 5:        Korporacja Reklamy LINEA, L. Radziuk i Wspólnicy Sp. J. ul. Igielna 14-15/6,

  50-117 Wrocław  

Oferta nr 6:        SOFTBLUE Michał Kieruj, ul. Bolesława Chrobrego 24/1, 85-047 Bydgoszcz

 

Ocena ofert:      Cena – 100%

Oferta nr 2         396 pkt.

Oferta nr 3         400 pkt

Oferta nr 4         212 pkt

Oferta nr 5         188 pkt

 

Wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Oferta nr 3:        ARWENA Ewa Świder-Grobelna, ul. Powstańców 60/508, 05-091 Ząbki