Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego na wystawę stałą w oddziale Muzeum Okręgowego w Toruniu – Muzeum Podróżników.

                Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego na wystawę stałą w oddziale Muzeum Okręgowego w Toruniu – Muzeum Podróżników złożono trzy oferty:

 

  1. 1.Oferta nr 1: Siden Systemy Informatyczne Doradztwo Energetyka Sp. z o.o, ul. Koniuchy 8, 87-100 Toruń,
  2. 2.Oferta nr 2: TDC Polska S.C. Jacek Nyga, Zenon Nyga, ul. Wyspiańskiego 9A, 64-920 Piła
  3. 3.Oferta nr 3: TRIAS S.A, ul. Równinna 11/13, 87-100 Toruń

Ocena ofert: kryterium oceny: cena 100%

Oferta nr 1: 400 pkt.

Oferta nr 3: 212 pkt.

Zamawiający wybrał ofertę nr 1 – wybrano ofertę najkorzystniejszą.