Dotyczy: drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż sprzętu wystawienniczego wraz z elementami aranżacyjnymi na wystawę stałą w Oddziale Muzeum Okręgowego w Toruniu – Muzeum Podróżników.

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w dniu 5.10.2010 r. wpłynęło pytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:


Pytanie nr 1:

„Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej załącznik korygujący zestawienie materiałów: Zestawienie elementów usuniętych lub zmienionych w projekcie. Czy załącznik zestawienie grafiki został również zmieniony, jeżeli tak, to proszę o załączenie poprawnego zestawienia, które pozwoli na dokonanie prawidłowej i rzetelnej wyceny przedmiotu Zamówienia.

 

Odpowiedź:

Zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia załącznik nr 6, czyli Zestawienie elementów usuniętych należy odnieść do całości projektu, również do zestawienia grafiki (które stanowi część załącznika nr 5 – projektu wykonawczego). Jednakże w celach informacyjnych załączamy zestawienie elementów grafiki, które wchodzą w skład zamówienia. Zestawienie to nie zmienia zakresu zamówienia określonego w ogłoszeniu o zamówieniu i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

W załączeniu: pomocnicza lista elementów graficznych wykonywanych w ramach zamówienia