Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie programów multimedialnych na wystawę stałą w oddziale Muzeum Okręgowego w Toruniu - Muzeum Podróżników.


Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w toku postępowania, w dniu 02.10.2012 r., zadano następujące pytanie:

 

Pytanie nr 30.

„Jaka jest proporcja czasu ekranowego i wyjściowego?”, które Wykonawca rozwinął w następujący sposób:

„Jaki jest czas materiałów do zarchiwizowania i przeanalizowania na potrzeby gotowych prezentacji i filmów?”

Odpowiedź: wybór fragmentów będzie wykonywany przed zarchiwizowaniem i tylko wybrane fragmenty będą ujęte w prezentacji.