Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego na wystawę stałą w Dziale Muzeum Okręgowego w Toruniu – Muzeum Podróżników.

 

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w toku postępowania zgłoszono następujące pytanie:

 

Pytanie nr 3:

„W ogłoszeniu o zamówieniu na dostawę i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego umieszczonego na stronie BIP Muzeum Okręgowego w Toruniu w rozdziale III „Opis przedmiotu zamówienia” w szczegółowym opisie „INFOKIOSK” Zamawiający podał, że pewne elementy musza być wykonywane z aluminium oraz płyt aluminiowo kompozytowych. Czy zamawiający dopuszcza, aby te elementy zostały wykonane w pełni ze stali?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis dotyczący tego elementu infokiosku zawarty w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.