Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie programów multimedialnych na wystawę stałą w Dziale Muzeum Okręgowego w Toruniu - Muzeum Podróżników.


Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w toku postępowania, w dniu 01.10.2012 r., zadano następujące pytania:

 

Pytanie nr 28:

„Czy w ramach zlecenia ma być dokonana kompletna archiwizacja materiałów?”

Odpowiedź: Zgodnie z umową wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu trwałe nośniki, z kopią programów.

 

Pytanie nr 29:

„Kto wskazuje materiały i do kiedy zamawiający przedstawi ich listę?”

Odpowiedź: Zamawiający, w dniu podpisania umowy lub innym wskazanym i zaakceptowanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.