Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę i montaż sprzętu wystawienniczego wraz z elementami aranżacyjnymi na wystawę stałą w Oddziale Muzeum Okręgowego w Toruniu – Muzeum Podróżników prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostaje w dniu 1.10.2012 r. unieważnione.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo Zamówień Publicznych: cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Podstawa faktyczna:

W postępowaniu złożono dwie oferty:

 

Oferta nr 1

EXTEND VISION Sp. z o.o, ul. Jasna 32 A, 31-227 Kraków

kwota oferty: 354 827,00 złotych brutto;

 

Oferta nr 2

Fabryka Dekoracji Marcin Pietuch, ul. Długa 43/5, 31-147 Kraków

Kwota oferty: 972 192,00 złotych brutto.

 

Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia: 231.176,00 zł brutto.