Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu budowlanego w zakresie niezbędnych branż wraz z przedmiarem i kosztorysem; inwestycja: „Toruń, barokowa Kamienica pod Gwiazdą przy Rynku Staromiejskim 35 (XIII-XX w.): wymiana pokrycia dachowego i konserwacja nowożytnej więźby dachowej.” CPV: 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych.

Załączniki:
Pobierz (ogłoszenie o zamówieniu.docx)ogłoszenie o zamówieniu[ ]20 Kb24.03.2017 09:20
Pobierz (Załącznik nr 1, wzór oferty.docx)załącznik nr 1[ ]15 Kb24.03.2017 09:21
Pobierz (załącznik nr 2, wzór umowy.docx)załącznik nr 2[ ]29 Kb24.03.2017 09:21

Toruń, dn. 22.03.2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami inwestycji: pn. Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum – adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu złożono 17 ofert.

I.Oferty odrzucone:

1.Instytut Badań i Rozwoju Fundacja TON ul. Łazienna 1, 87-800 Włocławek – oferta nie zawiera dokumentów poświadczających należyte wykonanie zamówienia, oferta nie została podpisana oraz nie została zawarta informacja o przesłaniu oryginału oferty pocztą lub kurierem (oferta została złożona drogą elektroniczna na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

2. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. "> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

3.Delta Partner Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych ul. Zamkowa 3a/1, 46-400 Cieszyn – oferta została złożona po terminie.

4.Dorfin Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. ul. B. Głowackiego 20, 87-100 Toruń – nie została w ofercie zawarta informacja o przesłaniu oryginału oferty pocztą lub kurierem (oferta została przesłana drogą elektroniczna na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. "> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

II.Ocena ofert nieodrzuconych:

1.Habitat Prime sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 20, 02-661 Warszawa - 100,00 pkt

2.Arbiter SA ul. Strzegomska 3b/3c lok. 91 53-611 Wrocław - 82,77 pkt

3.Faber Consulting Polska sp. z o.o. ul. Działdowska 11/16, 01-184 Warszawa - 77,90 pkt

4.Jędrzej Demianiuk SONDER ul. Srebrna 16/217 00-810 Warszawa - 77,43 pkt

5.Best Consulting Plus sp. z o.o., ul. Warszawska 40/2a, 40-008 Katowice- 77,43 pkt

6.Lech Consulting sp. z o.o., ul. Podmurna 65/1, 87-100 Toruń - 71,52 pkt

7.Fokusz sp. z o.o. ul. Sudecka 8j/2 41-608 Świętochłowice - 60,91 pkt

8.ATsys.pl sp. z o.o. Sp.k, ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice 60,03 pkt

9.Collet Consulting S.A. ul. Rolna 14, 40-555 Katowice - 54,97 pkt

10.Master Consulting sp. z o.o. Oddział w Warszawie - 48,20 pkt

11.B-Act sp. z o.o. ul. Paderewskiego 24, 85-075 Bydgoszcz - 36,01 pkt

12.DS. Consulting sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 209, 86-266 Gdańsk - 26,17 pkt

Wybrano ofertę najkorzystniejsza, która otrzymała największa liczbę punktów: Habitat Prime sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 20, 02-661 Warszawa, 100,00 pkt.

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie projektu budowlanego w zakresie branż: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej wraz z przedmiarem i kosztorysem; inwestycja: Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum – adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza.


Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu budowlanego w zakresie branż: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej wraz z przedmiarem i kosztorysem; inwestycja: Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum – adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu. CPV:71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych.

Załączniki:
Pobierz (wzór oferty, załącznik nr 2.docx)załącznik nr 2[ ]17 Kb20.03.2017 15:06
Pobierz (wzór umowy, załącznik nr 3.docx)załącznik nr 3[ ]32 Kb20.03.2017 15:06
Pobierz (Program funkcjonalno-użytkowy.compressed (1).pdf)załącznik nr 1 program funkcjonalno-użytkowy[ ]12635 Kb20.03.2017 15:28
Pobierz (ogłoszenie o zamówieniu.docx)ogłoszenie o zamówieniu.docx[ ]23 Kb22.03.2017 14:39

Muzeum Okręgowe w Toruniu wszczyna postępowanie na wykonanie studium wykonalności wraz z z wnioskiem aplikacyjnym z załącznikami inwestycji pn. Centrum Obsłygi Ruchu Turystycznego w Muzeum - adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu. Projekt aplikuje w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na  lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku, Działanie 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kultury w ramach ZIT, Podddziałanie 4.6.21 Wsparcie ochrony zasobów Kultury w ramach ZIT, schemat: inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego w ramach ZIT.

Załączniki:
Pobierz (zapytanie ofertowe.docx)zapytanie ofertowe[ ]23 Kb03.03.2017 11:17
Pobierz (wzór oferty.docx)wzór oferty[ ]14 Kb03.03.2017 11:17
Pobierz (umowa wzór.docx)wzór umowy[ ]24 Kb03.03.2017 11:18

OKREŚLENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIEŃ NA WYKONANIE PROJEKTÓW BUDOWLANYCH W OBIEKTACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW

Zamieszczono na stronie: bip.muzeum.torun.pl/zamówienia 

Muzeum Okręgowe w Toruniu zwraca się z uprzejmą prośbą o określenie wartości określonych poniżej zamówień: 

1.Zamawiający: Muzeum Okręgowe w Toruniu, Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń

2.Przedmiot zamówień:

1)Zadanie I: Wykonanie projektu budowlanego w zakresie branż: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej wraz z przedmiarem i kosztorysem; inwestycja: Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum – adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu.

W ramach zadania zostanie wyodrębnione pomieszczenie w skrzydle wschodnim, w północno – wschodnim narożniku, na parterze Ratusza Staromiejskiego w Toruniu, przeznaczone na Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum (sprzedaż wydawnictw, biletów, pamiątek, Centrum będzie pełniło również funkcję informacyjną o wszystkich działaniach podejmowanych przez Muzeum).

Wymiary wyodrębnionego pomieszczenia: długość 12,37 m, szerokość 2,21 m, wysokość ok 4,1 m.

Obecnie jest to część przestrzeni ekspozycji muzealnej. Wejście do pomieszczenia będzie od strony dziedzińca wewnętrznego, obecnie jedno z przeszklonych przeźroczy dawnych kramów (drzwi przesuwne). Zakres prac:

a)Demontaż istniejącego okna, wyburzenie parapetu, wykonanie wejścia bezprogowego na poziomie posadzki lokalu i płyty dziedzińca wewnętrznego Ratusza, wykończenie powstałego wejścia kostką brukową granitową, wykonanie odwodnienia liniowego, projektowane drzwi przesuwne będą się charakteryzować stolarką analogiczna do zastosowanej w wyodrębnionych oknach pomieszczenia (przeźrocza dawnych kramów), 

b)Szczelne oddzielenie pomieszczenia od przestrzeni ekspozycji, przy założeniu wykonania przeszkleń bezramowych, osadzonych na okuciach punktowych,

c)Modernizacja instalacji elektrycznej - wykonanie instalacji oświetlenia pomieszczenia, obwody oświetleniowe zostaną podpięte do wewnątrzlokalowej rozdzielni elektrycznej, wykonanie instalacji do systemu wentylacji i klimatyzacji, drzwi przesuwnych

d)Modernizacja instalacji teletechnicznej: systemów ochrony, telefonicznej, sieci strukturalnej,

e)Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz montaż systemu wentylacji, w tym wykonanie przebić w murze w celu instalacji wyrzutni mechanicznej wentylacji pomieszczenia, nawiew świeżego powietrza będzie zapewniony przez nawiewniki ciśnieniowe o odpowiedniej wydajności wymiany powietrza,

f)Wykonanie elementów zabudowy wewnętrznej meblowej – lada kasowa, ekspozytory,

g)Montaż stanowiska informacyjnego,

h)Budynek jest wpisany do rejestru zabytków,

i)Projekt zostanie wykonany w oparciu o posiadany przez Zamawiającego Program Funkcjonalno-Użytkowy.

     

Termin wykonania zamówienia: 20.03.2017 r. – 25.04.2017 r., przy czym Wykonawca zobowiąże się do wniesienia poprawek w dokumentacji na etapie wydawania decyzji i pozwoleń właściwych do zakresu zamówienia przez właściwe organy administracji państwowej i samorządowej.

2)

W ramach zadania zostaną wykonane następujące prace:

a)Roboty dekarskie w tym wymiana ceramicznego pokrycia dachu o powierzchni 273,5 m2, prace blacharskie oraz renowacja kominów i attyk, w tym m.in.: wymiana deskowania dachu z desek gr. 32 mm, krycie dachu papą podkładową do podłoży drewnianych, renowacja koszy krytych papą, wymiana deskowania koszy, montaż w 100% nowego pokrycia dachowego dachówka typu mnich-mniszka, demontaż i montaż nowych przewodówodgromowej, wykonanie i montaż obróbek blacharskich komina, lukarn, murów ogniowych, wymiana rur spustowych;

b)Konserwacja zabytkowej więźby – 36 krokwi o przekroju 22x18 cm, 176,83 m2, 1 szt. płatwi o przekroju 20x16 cm, 74 m2, 5 szt. Słupów o przekroju 20x20 cm, 12,80 m2, 18 szt. jętek o przekroju 20x18 cm, 67,03 m2, zastrzały 25,92 m2, łącznie 299,32 m2, w tym wymiana odbojnic namurnic i wzmocnienie konstrukcji przez wymianę kołków i nadbitki w części nowożytnej, wzmocnienie więźby dachowej poprzez podniesienie i ustawienie więźby, wykonanie impregnacji środkami grzybobójczymi, preparatami p.poż, dezynsekcja oraz prace wykończeniowe.

c)Przedstawiony zakres zadania opiera się na szacunku. Szczegółowy zakres zostanie określony przez Wykonawcę projektu na etapie realizacji projektu.

d)Budynek jest wpisany do rejestru zabytków,

e)Zamawiający posiada szacunkowy kosztorys inwestorski

Termin wykonania zamówienia: 1.04.2017 r. – 30.05.2017 r., przy czym Wykonawca zobowiąże się do wniesienia poprawek w dokumentacji na etapie wydawania decyzji i pozwoleń właściwych do zakresu zamówienia przez właściwe organy administracji państwowej i samorządowej.

3.W celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia prosimy o podanie w odniesieniu do każdego zadania:

a)Ceny szacunkowej bez podatku od towarów i usług (VAT) liczbowo i słownie.

b)Stawki podatku od towarów i usług (VAT)

zgodnie z  załączonym formularzem – załącznik nr 1

4.Termin złożenia formularza:             8.03.2017 r. godz. 12.00

5.Sposób złożenia formularza:          

-       pisemnie na adres: Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń,

pocztą lub osobiście w sekretariacie w godz. 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku.

-       faksem, nr fax: 56 622 40 29,

-       pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. "> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

6.Osoba wyznaczona do kontaktu: Agnieszka Tybus-Bugajska, wicedyrektor ds. organizacyjno-administracyjnych, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. "> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel.660 56 28, tel. kom. 509 799 001

Niniejsze postępowanie ma na celu ustalenie wartości szacunkowej zamówienia i nie stanowi podstawy udzielenia zamówienia.

Toruń, dn. 17.02.2017 r.

W związku z pytaniami dotyczącymi wykonania zamówienia uzupełniamy następujące informacje: 

 

Dotyczy:             postępowanie ofertowe na wykonanie okresowe przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach Muzeum Okręgowego w Toruniu, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt.) ustawy Prawo Budowlane.

 

Muzeum Okręgowe w Toruniu załącza dodatkowe informacje o budynkach pomocne w wycenie.

 

Wszystkie budynki posiadają mieszane przeznaczenie. To znaczy: ekspozycyjne, magazynowe, biurowe.

 

 

1.            Ratusz Staromiejski, Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń,

Powierzchnia wewnętrzna – 6.200 m²

Kubatura – 40.000 m³

Kondygnacje nadziemne – 4

Kondygnacje podziemne – 1

 

2.            Kompleks budynków przy ul. Łaziennej 16 i Ciasnej 4/6, 87-100 Toruń,

Powierzchnia wewnętrzna – 6.000 m²

Kubatura – 12.500 m³

Kondygnacje nadziemne – 5

Kondygnacje podziemne – 1

 

3.            Kompleks budynków przy ul. Kopernika 15 i 17, 87-100 Toruń,

Powierzchnia wewnętrzna – 1.000 m²

Kubatura – 2.500 m³

Kondygnacje nadziemne – 5

Kondygnacje podziemne – 1

 

4.            Kompleks budynków przy ul. Franciszkańskiej 9 i 11, 87-100 Toruń,

Powierzchnia wewnętrzna – 400 m²

Kubatura – 1.200 m³

Kondygnacje nadziemne – 5

Kondygnacje podziemne – 0

 

5.            Kamienica Pod Gwiazdą, Rynek Staromiejski 35, 87-100 Toruń,

Powierzchnia wewnętrzna – 650 m²

Kubatura – 4.000 m³

Kondygnacje nadziemne – 4

Kondygnacje podziemne – 1

 

6.            Budynek przy ul. Św. Jakuba 20a, 87-100 Toruń,

Powierzchnia wewnętrzna – 520 m²

Kubatura – 4.600 m³

Kondygnacje nadziemne – 3

Kondygnacje podziemne – 1

 

7.            Budynek przy ul. Strumykowej 4.

Powierzchnia wewnętrzna – 1.300 m²

Kubatura – 5.900 m³

Kondygnacje nadziemne – 3

Kondygnacje podziemne – 1

 

Ponadto w związku z kierowanymi pytaniami informujemy, że zamówienie dotyczy zakresu określonego w art. 62 ust. 1 pkt. 2, tak jak zostało to określone w pkt. 2 ogłoszenia: przedmiot zamówienia – co oznacza, że w ramach zadania jest wykonanie instalacji elektrycznej i pioruchronnej.     

 

Więcej artykułów…