Toruń, dn. 17.08.2017 r.

 

1.Drugie postępowanie na dostawę i montaż sprzętu wystawienniczego i elementów aranżacji na wystawę stałą w Muzeum Toruńskiego Piernika

2.Tryb: przetarg nieograniczony

4.Termin składania ofert: 17.08.2017 r. godz. 12.00.,

5.Termin otwarcia ofert:    17.08.2017 r. godz. 12.05.

6.Miejsce otwarcia ofert: Sala Rady, Ratusz Staromiejski, Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń.

7.Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:  360.452,

8.W wymaganym terminie złożono jedną ofertę:

Oferta nr 1:

New Amsterdam Sp. z o.o., ul. Fabryczna 20A, 31-553 Kraków

Cena brutto za wykonanie zamówienia: 428 812,59 zł

Okres przedłużenia gwarancji: 19 miesięcy,

Osoba wskazana do realizacji zamówienia: Wojciech Florczyk, ilość prac 6.

 


Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza do udziału w drugim postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie adaptacji kompleksu budynków przy ul. Kopernika 15 i 17 (Dom Mikołaja Kopernika) na potrzeby nowej wystawy w ramach zadania „Prace konserwatorskie Domu Mikołaja Kopernika wraz z modernizacją wystawy” zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych”

zwaną dalej „ustawą Pzp”.Załączniki:
Pobierz (SIWZ.docx)SIWZ.docx[ ]72 Kb04.08.2017 01:18
Pobierz (2017-OJS146-300984-pl.pdf)2017-OJS146-300984-pl.pdf[ ]163 Kb04.08.2017 01:18
Pobierz (załącznik nr 1 - wzór oferty.docx)załącznik nr 1 - wzór oferty.docx[ ]49 Kb04.08.2017 01:18
Pobierz (załącznik nr 3 - JEDZ.docx)załącznik nr 3 - JEDZ.docx[ ]40 Kb04.08.2017 01:19
Pobierz (załącznik nr 4 - doświadczenie.docx)załącznik nr 4 - doświadczenie.docx[ ]47 Kb04.08.2017 01:19
Pobierz (załącznik nr 5 - wykaz osób.docx)załącznik nr 5 - wykaz osób.docx[ ]47 Kb04.08.2017 01:19
Pobierz (Architektura i Konstrukcja (1).rar)Architektura i Konstrukcja (1).rar[ ]6417 Kb04.08.2017 01:19
Pobierz (Architektura i Konstrukcja (2).rar)Architektura i Konstrukcja (2).rar[ ]1800 Kb04.08.2017 01:20
Pobierz (Architektura i Konstrukcja (3).rar)Architektura i Konstrukcja (3).rar[ ]5864 Kb04.08.2017 01:20
Pobierz (Architektura i Konstrukcja (4).rar)Architektura i Konstrukcja (4).rar[ ]6564 Kb04.08.2017 01:20
Pobierz (Architektura i Konstrukcja (5).rar)Architektura i Konstrukcja (5).rar[ ]4785 Kb04.08.2017 01:21
Pobierz (decyzja budowlana.rar)decyzja budowlana.rar[ ]3807 Kb04.08.2017 01:21
Pobierz (ekspertyza p.poż opis.rar)ekspertyza p.poż opis.rar[ ]22583 Kb04.08.2017 01:22
Pobierz (decyzja MKZ.rar)decyzja MKZ.rar[ ]1516 Kb04.08.2017 01:23
Pobierz (Instalacje elektryczne (1).rar)Instalacje elektryczne (1).rar[ ]5352 Kb04.08.2017 01:23
Pobierz (Instalacje elektryczne (2).rar)Instalacje elektryczne (2).rar[ ]5529 Kb04.08.2017 01:23
Pobierz (Instalacje elektryczne (3).rar)Instalacje elektryczne (3).rar[ ]3963 Kb04.08.2017 01:24
Pobierz (Instalacje elektryczne (4).rar)Instalacje elektryczne (4).rar[ ]1416 Kb04.08.2017 01:24
Pobierz (Instalacje elektryczne (5).rar)Instalacje elektryczne (5).rar[ ]2412 Kb04.08.2017 01:24
Pobierz (Instalacje sanitarne.rar)Instalacje sanitarne.rar[ ]8915 Kb04.08.2017 01:25
Pobierz (inwentaryzacja DOm KOpernika.rar)inwentaryzacja DOm KOpernika.rar[ ]19010 Kb04.08.2017 01:25
Pobierz (KolektywS - Dom Kopernika -Przedmiar.PZ-bud.rar)KolektywS - Dom Kopernika -Przedmiar.PZ-bud.rar[ ]265 Kb04.08.2017 01:26
Pobierz (Przebudowa z rozbudową budynku Dom Kopernika w Toruniu instalacje elektryczne pr)Przebudowa z rozbudową budynku Dom Kopernika w Toruniu instalacje elektryczne pr[ ]94 Kb04.08.2017 01:26
Pobierz (Przedmiar Dom Kopernika instalacje sanitarne (3).rar)Przedmiar Dom Kopernika instalacje sanitarne (3).rar[ ]359 Kb04.08.2017 01:26
Pobierz (Scenariusz wystawy stałej w Domu Mikołaja Kopernika MOT (1).rar)Scenariusz wystawy stałej w Domu Mikołaja Kopernika MOT (1).rar[ ]2818 Kb04.08.2017 01:27
Pobierz (1. OPIS TOM II CZ I.rar)1. OPIS TOM II CZ I.rar[ ]523 Kb04.08.2017 01:27
Pobierz (2. RYSUNKI PODSTAWOWE TOM II CZ I.rar)2. RYSUNKI PODSTAWOWE TOM II CZ I.rar[ ]19345 Kb04.08.2017 01:28
Pobierz (3. RYSUNKI SZCZEGÓŁOWE TOM II CZ I.rar)3. RYSUNKI SZCZEGÓŁOWE TOM II CZ I.rar[ ]6460 Kb04.08.2017 01:28
Pobierz (4. PRZEDMIAR ROBÓT TOM II CZ I.rar)4. PRZEDMIAR ROBÓT TOM II CZ I.rar[ ]374 Kb04.08.2017 01:29
Pobierz (TOM II CZ I.rar)TOM II CZ I.rar[ ]26704 Kb04.08.2017 01:30
Pobierz (TOM II CZ II PROJEKT REKONSTRUKCJI I REPLIK (1).rar)TOM II CZ II PROJEKT REKONSTRUKCJI I REPLIK (1).rar[ ]4891 Kb04.08.2017 01:30
Pobierz (TOM II CZ II PROJEKT REKONSTRUKCJI I REPLIK (2).rar)TOM II CZ II PROJEKT REKONSTRUKCJI I REPLIK (2).rar[ ]24056 Kb04.08.2017 01:31
Pobierz (TOM II CZ II PROJEKT REKONSTRUKCJI I REPLIK (3).rar)TOM II CZ II PROJEKT REKONSTRUKCJI I REPLIK (3).rar[ ]20802 Kb04.08.2017 01:32
Pobierz (TOM II CZ II PROJEKT REKONSTRUKCJI I REPLIK (4).rar)TOM II CZ II PROJEKT REKONSTRUKCJI I REPLIK (4).rar[ ]8918 Kb04.08.2017 01:33
Pobierz (TOM II CZ II PROJEKT REKONSTRUKCJI I REPLIK (5).rar)TOM II CZ II PROJEKT REKONSTRUKCJI I REPLIK (5).rar[ ]9462 Kb04.08.2017 01:34
Pobierz (TOM II CZ II PROJEKT REKONSTRUKCJI I REPLIK (6).rar)TOM II CZ II PROJEKT REKONSTRUKCJI I REPLIK (6).rar[ ]4550 Kb04.08.2017 01:34
Pobierz (TOM II CZ III MULTIMEDIA (1).rar)TOM II CZ III MULTIMEDIA (1).rar[ ]1261 Kb04.08.2017 01:35
Pobierz (TOM II CZ III MULTIMEDIA (2).rar)TOM II CZ III MULTIMEDIA (2).rar[ ]1438 Kb04.08.2017 01:35
Pobierz (TOM II CZ III MULTIMEDIA (3).rar)TOM II CZ III MULTIMEDIA (3).rar[ ]1230 Kb04.08.2017 01:35
Pobierz (TOM II CZ III MULTIMEDIA (4).rar)TOM II CZ III MULTIMEDIA (4).rar[ ]7540 Kb04.08.2017 01:36
Pobierz (TOM II CZ IV PROJEKT GRAFIK IDENTYFIKACJA WIZUALNA (1).rar)TOM II CZ IV PROJEKT GRAFIK IDENTYFIKACJA WIZUALNA (1).rar[ ]1016 Kb04.08.2017 01:36
Pobierz (TOM II CZ IV PROJEKT GRAFIK IDENTYFIKACJA WIZUALNA (2).rar)TOM II CZ IV PROJEKT GRAFIK IDENTYFIKACJA WIZUALNA (2).rar[ ]6225 Kb04.08.2017 01:37
Pobierz (TOM II CZ IV PROJEKT GRAFIK IDENTYFIKACJA WIZUALNA (3).rar)TOM II CZ IV PROJEKT GRAFIK IDENTYFIKACJA WIZUALNA (3).rar[ ]5743 Kb04.08.2017 01:37
Pobierz (TOM II CZ IV PROJEKT GRAFIK IDENTYFIKACJA WIZUALNA (4).rar)TOM II CZ IV PROJEKT GRAFIK IDENTYFIKACJA WIZUALNA (4).rar[ ]1090 Kb04.08.2017 01:37
Pobierz (TOM II CZ IV PROJEKT GRAFIK IDENTYFIKACJA WIZUALNA (5).rar)TOM II CZ IV PROJEKT GRAFIK IDENTYFIKACJA WIZUALNA (5).rar[ ]10225 Kb04.08.2017 01:38
Pobierz (TOM II CZ IV PROJEKT GRAFIK IDENTYCIKACJA WIZUALNA (6).rar)TOM II CZ IV PROJEKT GRAFIK IDENTYCIKACJA WIZUALNA (6).rar[ ]6052 Kb04.08.2017 01:38
Pobierz (TOM II CZ IV PROJEKT GRAFIK IDENTYFIKACJA WIZUALNA (7).rar)TOM II CZ IV PROJEKT GRAFIK IDENTYFIKACJA WIZUALNA (7).rar[ ]8842 Kb04.08.2017 01:39
Pobierz (TOM II CZ IV PROJEKT GRAFIK IDENTYFIKACJA WIZUALNA (8).rar)TOM II CZ IV PROJEKT GRAFIK IDENTYFIKACJA WIZUALNA (8).rar[ ]4655 Kb04.08.2017 01:39
Pobierz (TOM II CZ IV PROJEKT GRAFIK IDENTYFIKACJA WIZUALNA (9).rar)TOM II CZ IV PROJEKT GRAFIK IDENTYFIKACJA WIZUALNA (9).rar[ ]24631 Kb04.08.2017 01:40
Pobierz (TOM IV PROJEKT GRAFIK (1).rar)TOM IV PROJEKT GRAFIK (1).rar[ ]509 Kb04.08.2017 01:40
Pobierz (TOM IV PROJEKT GRAFIK (2).rar)TOM IV PROJEKT GRAFIK (2).rar[ ]5745 Kb04.08.2017 01:40
Pobierz (TOM IV PROJEKT GRAFIK (3).rar)TOM IV PROJEKT GRAFIK (3).rar[ ]20832 Kb04.08.2017 01:41
Pobierz (TOM IV PROJEKT GRAFIK (4).rar)TOM IV PROJEKT GRAFIK (4).rar[ ]9963 Kb04.08.2017 01:42
Pobierz (TOM IV PROJEKT GRAFIK (5).rar)TOM IV PROJEKT GRAFIK (5).rar[ ]11703 Kb04.08.2017 01:42
Pobierz (TOM IV PROJEKT GRAFIK (6).rar)TOM IV PROJEKT GRAFIK (6).rar[ ]5982 Kb04.08.2017 01:42
Pobierz (TOM IV PROJEKT GRAFIK (7).rar)TOM IV PROJEKT GRAFIK (7).rar[ ]19364 Kb04.08.2017 01:43
Pobierz (uzupełnienie do załączników specyfikacji rysunki ekspertyza p.poż i plan sytuacy)uzupełnienie do załączników specyfikacji rysunki ekspertyza p.poż i plan sytuacy[ ]4943 Kb04.08.2017 01:44
Pobierz (przedmiar tom II cz II, III, IV.rar)przedmiar tom II cz II, III, IV.rar[ ]447 Kb04.08.2017 01:44
Pobierz (0. OPIS TOM II CZ V.rar)0. OPIS TOM II CZ V.rar[ ]357 Kb04.08.2017 01:44
Pobierz (1. RYSUNKI TOM II CZ V.rar)1. RYSUNKI TOM II CZ V.rar[ ]403 Kb04.08.2017 01:45
Pobierz (2. PRZEDMIAR ROBÓT cz. V.rar)2. PRZEDMIAR ROBÓT cz. V.rar[ ]1318 Kb04.08.2017 01:45
Pobierz (załącznik nr 2 - wzór umowy.docx)załącznik nr 2 - wzór umowy.docx[ ]70 Kb04.08.2017 02:08
Pobierz (załącznik nr 1 do wzoru umowy.docx)załącznik nr 1 do wzoru umowy.docx[ ]13 Kb04.08.2017 02:08

Muzeum Okregowe w Toruniu zaprasza do złożenia oferty w drugim postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż sprzętu wystawienniczego i elementów aranżacji do wystawy stałej w kompleksie kamienic przy ul. Kopernika 15 i 17 w ramach zadania "Prace konserwatorskie Domu Mikołaja Kopernika wraz z modernizacją wystawy" 

Załączniki:
Pobierz (2017-OJS146-301437-pl.pdf)2017-OJS146-301437-pl.pdf[ ]154 Kb03.08.2017 23:59
Pobierz (SIWZ.docx)SIWZ.docx[ ]72 Kb03.08.2017 23:59
Pobierz (załącznik nr 1 - wzór oferty.docx)załącznik nr 1 - wzór oferty.docx[ ]49 Kb04.08.2017 00:00
Pobierz (załącznik nr 3 - JEDZ.docx)załącznik nr 3 - JEDZ.docx[ ]72 Kb04.08.2017 00:00
Pobierz (załącznik nr 4 - wykaz dostaw.docx)załącznik nr 4 - wykaz dostaw.docx[ ]47 Kb04.08.2017 00:00
Pobierz (załącznik nr 5 - doświadczenie.docx)załącznik nr 5 - doświadczenie.docx[ ]47 Kb04.08.2017 00:00
Pobierz (Architektura i Konstrukcja (1).rar)Architektura i Konstrukcja (1).rar[ ]6417 Kb04.08.2017 00:01
Pobierz (Architektura i Konstrukcja (2).rar)Architektura i Konstrukcja (2).rar[ ]1800 Kb04.08.2017 00:01
Pobierz (Architektura i Konstrukcja (3).rar)Architektura i Konstrukcja (3).rar[ ]5864 Kb04.08.2017 00:01
Pobierz (Architektura i Konstrukcja (4).rar)Architektura i Konstrukcja (4).rar[ ]6564 Kb04.08.2017 00:02
Pobierz (Architektura i Konstrukcja (5).rar)Architektura i Konstrukcja (5).rar[ ]4785 Kb04.08.2017 00:02
Pobierz (decyzja budowlana.rar)decyzja budowlana.rar[ ]3807 Kb04.08.2017 00:03
Pobierz (decyzja MKZ.rar)decyzja MKZ.rar[ ]1516 Kb04.08.2017 00:03
Pobierz (ekspertyza p.poż opis.rar)ekspertyza p.poż opis.rar[ ]22583 Kb04.08.2017 00:04
Pobierz (Instalacje elektryczne (1).rar)Instalacje elektryczne (1).rar[ ]5352 Kb04.08.2017 00:04
Pobierz (Instalacje elektryczne (2).rar)Instalacje elektryczne (2).rar[ ]5529 Kb04.08.2017 00:05
Pobierz (Instalacje elektryczne (3).rar)Instalacje elektryczne (3).rar[ ]3963 Kb04.08.2017 00:05
Pobierz (Instalacje elektryczne (4).rar)Instalacje elektryczne (4).rar[ ]1416 Kb04.08.2017 00:05
Pobierz (Instalacje elektryczne (5).rar)Instalacje elektryczne (5).rar[ ]2412 Kb04.08.2017 00:06
Pobierz (Instalacje sanitarne.rar)Instalacje sanitarne.rar[ ]8915 Kb04.08.2017 00:06
Pobierz (KolektywS - Dom Kopernika -Przedmiar.PZ-bud.rar)KolektywS - Dom Kopernika -Przedmiar.PZ-bud.rar[ ]265 Kb04.08.2017 00:07
Pobierz (Przebudowa z rozbudową budynku Dom Kopernika w Toruniu instalacje elektryczne pr)Przebudowa z rozbudową budynku Dom Kopernika w Toruniu instalacje elektryczne pr[ ]94 Kb04.08.2017 00:07
Pobierz (Przedmiar Dom Kopernika instalacje sanitarne (3).rar)Przedmiar Dom Kopernika instalacje sanitarne (3).rar[ ]359 Kb04.08.2017 00:07
Pobierz (inwentaryzacja DOm KOpernika.rar)inwentaryzacja DOm KOpernika.rar[ ]19010 Kb04.08.2017 00:08
Pobierz (uzupełnienie do załączników specyfikacji rysunki ekspertyza p.poż i plan sytuacy)uzupełnienie do załączników specyfikacji rysunki ekspertyza p.poż i plan sytuacy[ ]4943 Kb04.08.2017 00:08
Pobierz (Scenariusz wystawy stałej w Domu Mikołaja Kopernika MOT (1).rar)Scenariusz wystawy stałej w Domu Mikołaja Kopernika MOT (1).rar[ ]2818 Kb04.08.2017 00:09
Pobierz (1. OPIS TOM II CZ I.rar)1. OPIS TOM II CZ I.rar[ ]523 Kb04.08.2017 00:09
Pobierz (1. RYSUNKI TOM II CZ V.rar)1. RYSUNKI TOM II CZ V.rar[ ]403 Kb04.08.2017 00:10
Pobierz (2. PRZEDMIAR ROBÓT cz. V.rar)2. PRZEDMIAR ROBÓT cz. V.rar[ ]1318 Kb04.08.2017 00:10
Pobierz (2. RYSUNKI PODSTAWOWE TOM II CZ I.rar)2. RYSUNKI PODSTAWOWE TOM II CZ I.rar[ ]19345 Kb04.08.2017 00:10
Pobierz (3. RYSUNKI SZCZEGÓŁOWE TOM II CZ I.rar)3. RYSUNKI SZCZEGÓŁOWE TOM II CZ I.rar[ ]6460 Kb04.08.2017 00:11
Pobierz (4. PRZEDMIAR ROBÓT TOM II CZ I.rar)4. PRZEDMIAR ROBÓT TOM II CZ I.rar[ ]374 Kb04.08.2017 00:12
Pobierz (TOM II CZ I.rar)TOM II CZ I.rar[ ]26704 Kb04.08.2017 00:13
Pobierz (TOM II CZ II PROJEKT REKONSTRUKCJI I REPLIK (1).rar)TOM II CZ II PROJEKT REKONSTRUKCJI I REPLIK (1).rar[ ]4891 Kb04.08.2017 00:13
Pobierz (TOM II CZ II PROJEKT REKONSTRUKCJI I REPLIK (2).rar)TOM II CZ II PROJEKT REKONSTRUKCJI I REPLIK (2).rar[ ]24056 Kb04.08.2017 00:14
Pobierz (TOM II CZ II PROJEKT REKONSTRUKCJI I REPLIK (3).rar)TOM II CZ II PROJEKT REKONSTRUKCJI I REPLIK (3).rar[ ]20802 Kb04.08.2017 00:15
Pobierz (TOM II CZ II PROJEKT REKONSTRUKCJI I REPLIK (4).rar)TOM II CZ II PROJEKT REKONSTRUKCJI I REPLIK (4).rar[ ]8918 Kb04.08.2017 00:16
Pobierz (TOM II CZ II PROJEKT REKONSTRUKCJI I REPLIK (5).rar)TOM II CZ II PROJEKT REKONSTRUKCJI I REPLIK (5).rar[ ]9462 Kb04.08.2017 00:17
Pobierz (TOM II CZ II PROJEKT REKONSTRUKCJI I REPLIK (6).rar)TOM II CZ II PROJEKT REKONSTRUKCJI I REPLIK (6).rar[ ]4550 Kb04.08.2017 00:17
Pobierz (TOM II CZ III MULTIMEDIA (1).rar)TOM II CZ III MULTIMEDIA (1).rar[ ]1261 Kb04.08.2017 00:17
Pobierz (TOM II CZ III MULTIMEDIA (2).rar)TOM II CZ III MULTIMEDIA (2).rar[ ]1438 Kb04.08.2017 00:20
Pobierz (TOM II CZ III MULTIMEDIA (3).rar)TOM II CZ III MULTIMEDIA (3).rar[ ]1230 Kb04.08.2017 00:20
Pobierz (TOM II CZ III MULTIMEDIA (4).rar)TOM II CZ III MULTIMEDIA (4).rar[ ]7540 Kb04.08.2017 00:21
Pobierz (TOM II CZ IV PROJEKT GRAFIK IDENTYFIKACJA WIZUALNA (1).rar)TOM II CZ IV PROJEKT GRAFIK IDENTYFIKACJA WIZUALNA (1).rar[ ]1016 Kb04.08.2017 00:21
Pobierz (TOM II CZ IV PROJEKT GRAFIK IDENTYFIKACJA WIZUALNA (2).rar)TOM II CZ IV PROJEKT GRAFIK IDENTYFIKACJA WIZUALNA (2).rar[ ]6225 Kb04.08.2017 00:21
Pobierz (TOM II CZ IV PROJEKT GRAFIK IDENTYFIKACJA WIZUALNA (3).rar)TOM II CZ IV PROJEKT GRAFIK IDENTYFIKACJA WIZUALNA (3).rar[ ]5743 Kb04.08.2017 00:22
Pobierz (TOM II CZ IV PROJEKT GRAFIK IDENTYFIKACJA WIZUALNA (4).rar)TOM II CZ IV PROJEKT GRAFIK IDENTYFIKACJA WIZUALNA (4).rar[ ]1090 Kb04.08.2017 00:22
Pobierz (TOM II CZ IV PROJEKT GRAFIK IDENTYFIKACJA WIZUALNA (5).rar)TOM II CZ IV PROJEKT GRAFIK IDENTYFIKACJA WIZUALNA (5).rar[ ]10225 Kb04.08.2017 00:23
Pobierz (TOM II CZ IV PROJEKT GRAFIK IDENTYCIKACJA WIZUALNA (6).rar)TOM II CZ IV PROJEKT GRAFIK IDENTYCIKACJA WIZUALNA (6).rar[ ]6052 Kb04.08.2017 00:23
Pobierz (TOM II CZ IV PROJEKT GRAFIK IDENTYFIKACJA WIZUALNA (7).rar)TOM II CZ IV PROJEKT GRAFIK IDENTYFIKACJA WIZUALNA (7).rar[ ]8842 Kb04.08.2017 00:24
Pobierz (TOM II CZ IV PROJEKT GRAFIK IDENTYFIKACJA WIZUALNA (8).rar)TOM II CZ IV PROJEKT GRAFIK IDENTYFIKACJA WIZUALNA (8).rar[ ]4655 Kb04.08.2017 00:24
Pobierz (TOM II CZ IV PROJEKT GRAFIK IDENTYFIKACJA WIZUALNA (9).rar)TOM II CZ IV PROJEKT GRAFIK IDENTYFIKACJA WIZUALNA (9).rar[ ]24631 Kb04.08.2017 00:25
Pobierz (TOM IV PROJEKT GRAFIK (1).rar)TOM IV PROJEKT GRAFIK (1).rar[ ]509 Kb04.08.2017 00:25
Pobierz (TOM IV PROJEKT GRAFIK (2).rar)TOM IV PROJEKT GRAFIK (2).rar[ ]5745 Kb04.08.2017 00:26
Pobierz (TOM IV PROJEKT GRAFIK (3).rar)TOM IV PROJEKT GRAFIK (3).rar[ ]20832 Kb04.08.2017 00:26
Pobierz (TOM IV PROJEKT GRAFIK (4).rar)TOM IV PROJEKT GRAFIK (4).rar[ ]9963 Kb04.08.2017 00:27
Pobierz (TOM IV PROJEKT GRAFIK (5).rar)TOM IV PROJEKT GRAFIK (5).rar[ ]11703 Kb04.08.2017 00:28
Pobierz (TOM IV PROJEKT GRAFIK (6).rar)TOM IV PROJEKT GRAFIK (6).rar[ ]5982 Kb04.08.2017 00:28
Pobierz (TOM IV PROJEKT GRAFIK (7).rar)TOM IV PROJEKT GRAFIK (7).rar[ ]19364 Kb04.08.2017 00:29
Pobierz (0. OPIS TOM II CZ V.rar)0. OPIS TOM II CZ V.rar[ ]357 Kb04.08.2017 00:37
Pobierz (przedmiar tom II cz II, III, IV.rar)przedmiar tom II cz II, III, IV.rar[ ]447 Kb04.08.2017 00:38
Pobierz (załącznik nr 2 - wzór umowy.docx)załącznik nr 2 - wzór umowy.docx[ ]60 Kb04.08.2017 02:07
Pobierz (załącznik nr 1 do wzoru umowy.docx)załącznik nr 1 do wzoru umowy.docx[ ]13 Kb04.08.2017 02:07

 

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn. Wymiana pokrycia dachowego i konserwacja nowożytnej więźby dachowej „Toruń, barokowa Kamienica pod Gwiazdą przy Rynku Staromiejskim 35 (XIII-XX w.)” w wymaganym terminie złożono jedną ofertę. 

Oferta nr 1:

Konsorcjum firm:

1) Zakład Blacharsko-Dekarski Henryk Wegner, ul. Lotników 4/37, 87-100 Toruń
2)    Zakład Blacharsko-Dekarski Sebastian Wegner, ul. Długa 1H, 87-162 Krobia

Cena brutto za wykonanie zamówienia: 358.889,50 zł.

Okres przedłużenia gwarancji: 24 m-cy

Osoba koordynująca realizację zamówienia: Andrzej Kurto, ilość prac: 6.

Termin wykonania zamówienia: 8.11.2017 r., zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ

Warunki płatności: zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ,

 

Zamawiający przeznaczył kwotę 344.400,00 zł brutto na realizację zamówienia.

 

 

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że termin składania ofert w postępowaniu ofertowym został przedlużony do godziny 15.00.

Ponadto zmianie ulega przedmiot zamówienia: z zakresu zamówienia zostaje wykluczone wykonanie plakatów.

Wykreślono z warunków podanych w ogłoszeniu zamieszczono na bip.muzeum.torun.pl:

 "W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki

a)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, wyrażające się wykonaniem min. 2 zamówień obejmujących wykonanie płyt przeznaczonych do wystaw na kwotę….. . Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wykazu wykonanych przez siebie prac wraz z uwzględnieniem: zamawiającego, termonów realizacji, kwoty zamówienia oraz dokumentów poświadczających ich należyte wykonanie. W przypadku kserokopii, każdy dokument powinien zostać poświadczony za zgodność z oryginałem.

b)Wykonawcy nie spełniający powyższego warunku zostaną automatycznie wykluczeni z postępowania."Załączniki:
Pobierz (zapytanie ofertowe.docx)zapytanie ofertowe.docx[ ]121 Kb31.07.2017 10:26
Pobierz (Formularz.docx)Formularz.docx[ ]106 Kb31.07.2017 10:27
Ogłoszenie nr 500006126-N-2017 z dnia 31-07-2017 r.
Toruń:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 551500-N-2017 
Data: 14/07/2017 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Okręgowe w Toruniu, Krajowy numer identyfikacyjny 87124367900000, ul. ul. Rynek Staromiejski  1, 87100   Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 056 622-70-38, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks . 
Adres strony internetowej (url): 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: 
Punkt: 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data: 2017-07-31, godzina: 12:00 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data: 2017-08-01, godzina: 12:00 
Więcej artykułów…