Muzeum Okręgowe w Toruniu ogłasza rozpoczęcie naboru na najem lokalu użytkowego w Ratuszu Staromiejskim o powierzchni 16 m2. Termin składania ofert: 28.04.2020 r.

 

Agnieszka Tybus-Bugajska

wicedyrektor ds. organizacyjno-administracyjnych

Muzeum Okręgowego w Toruniu

 

Załączniki:
Pobierz (ogłoszenie najem lokalu użytkowego.docx)ogłoszenie najem lokalu użytkowego.docx[ ]15 Kb21.04.2020 13:19

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie ilustracji do haseł wirtualnej encyklopedii w Muzeum Twierdzy Toruń złożono 4 oferty:

 

 • 1)Robert M. Jurga prowadzący działalność gospodarczą Robert Jurga Pracownia RM Jurga
 • ul. Zawadzkiego „Zośki” 25/10, 65-530 Zielona Góra
 • data wpłynięcia oferty: 23.03.2020 r.
 • kwota brutto za wykonanie zamówienia: 20.836,20 zł
 • 2)Natalia Guzik-Ryś prowadząca działalność gospodarczą Ragnarok Studio Natalia Guzik-Ryś
 • ul. Nowosądecka 31/02, 30-683 Kraków
 • data wpłynięcia oferty: 23.03.2020 r.
 • kwota brutto za wykonanie zamówienia: 14.883,00 zł
 • 3)2Pi Group sp. z o.o. sp. k.
 • ul. Jaśkowa Dolina 9/6, 80-252 Gdańsk
 • data wpłynięcia oferty: 25.03.2020 r.
 • kwota brutto za wykonanie zamówienia: 30.504,00 zł
 • 4)Karol Pawełek prowadzący działalność gospodarczą YOS Karol Pawełek
 • ul. Mławska 34b/13, 87-500 Rypin
 • data wpłynięcia oferty: 25.03.2020 r.kwota brutto za wykonanie zamówienia: 48.400,00 zł
Dwóch wykonawców nie spełnilo wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym.
Ocena ofert:
Oferta nr 1 Robert M. Jurgi otrzymała 100 pkt.
Oferta nr 4 Karola Pawełka otrzymała 43,05 pkt.
Wybrano ofertę najokorzystniejszą wykonawcy Roberta M. Jurgi.

Informoację o wyborze zamieszczono w bazie konkurencyjności:

 

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę Zewnętrznego systemu wystawienniczego do Muzeum Twierdzy Toruń złożono 9 ofert:


 • 1)Jolanta Trącewicz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Exact Jolanta Trącewicz
 • ul. Brukowa 6, 05-092 Łomianki
 • data wpłynięcia oferty: 25.03.2020 r.
 • kwota brutto za wykonanie zamówienia: 18.148,65 zł
 • 2)Marian Ostrowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Metaloplastyka Marian Ostrowski
 • Pl. Kaliski 9, 54-028 Wrocław
 • data wpłynięcia oferty: 27.03.2020 r.
 • kwota brutto za wykonanie zamówienia: 23.124,00 zł
 • 3)TOMGRAF s.c.
 • ul. Zgierska 47b, 95-050 Konstantynów Łódzki
 • data wpłynięcia oferty: 27.03.2020 r.
 • kwota brutto za wykonanie zamówienia: 17.072,40 zł
 • 4)Iwona Świderska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Iwona Świderska „Rekus”
 • ul. Myszkowska 4/5, 03-553 Warszawa
 • data wpłynięcia oferty: 27.03.2020 r.
 • kwota brutto za wykonanie zamówienia: 30.135,00 zł
 • 5)Meliński Minuth Sp. z o.o.
 • ul. Obornicka 253 A,B, 60-693 Poznań
 • data wpłynięcia oferty: 30.03.2020 r.
 • kwota brutto za wykonanie zamówienia: 28.570,44 zł
 • 6)Agencja Handlowo-Usługowa OMEGA Cz. L. Polakowscy
 • ul. Pszczelnicza 14, 41-100 Siemianowice Śląskie
 • data wpłynięcia oferty: 30.03.2020 r.
 • kwota brutto za wykonanie zamówienia: 17.835,00 zł
 • 7)Ludmiła Śnieżko prowadząca działalność gospodarczą Ludmiła Śnieżko dB Unlimited
 • ul. Mariana Langiewicza 17/1, 02-071 Warszawa
 • data wpłynięcia oferty: 30.03.2020 r.
 • kwota brutto za wykonanie zamówienia: 19.286,40 zł
 • 8)SIGNUM Pracownia Reklamy s.c. Tomasz Michno, Sebastian Wacławek
 • ul. Przemysłowa 3, 35-105 Rzeszów
 • data wpłynięcia oferty: 30.03.2020 r.
 • kwota brutto za wykonanie zamówienia: 14.132,70 zł
 • 9)Abikon s.c. J i A Kurdziel
 • ul. Mickiewicza 15, 38-460 Jedlicze
 • data wpłynięcia oferty: 30.03.2020 r.
 • kwota brutto za wykonanie zamówienia: 16.447,56 zł
Dwóch wykonawców nie spełniło warunków okreslonych w postępowaniu.
Ocena ofert: 

Oferta nr 8 SIGNUM Pracownia Reklamy s.c. Tomasz Michno, Sebastian Wacławek otrzymała 100 pkt.

Oferta nr 1 Jolanty Trącewicz otrzymała 77,87 punktów.

Oferta nr 2 Mariana Ostrowskiego otrzymała 61,12 punktów.

Oferta nr 3 TOMGRAF s.c. otrzymała 82,78 punktów.

Oferta nr 4 Iwony Świderskiej otrzymała 46,90 punktów.

Oferta nr 5 Meliński Minuth otrzymała 49,47 punktów.

Oferta nr 7 Ludmiły Śnieżko otrzymała 73,28 punktów.

 1. 1.Wynik postępowania:
Wybrano ofertę nr 8 SIGNUM Pracownia Reklamy s.c. Tomasz Michno, Sebastian Wacławek. Wybrany wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, ponadto złożona przez niego oferta uzyskała największą ilość punktów (100 pkt.). 

Ogłoszenie o wyborze oferty zamieszczono w bazie konkurencyjności:


 

Muzeum Okręgowe w Toruniu ogłasza zamówienie na dostawę zewnętrzbego systemu wystawienniczego do Muzeum Twierdzy Toruń.


Zamówienie zostało ogłószone w bazie konkurencyjności.


 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1239680

 

 

Agnieszka Tybus-BugajskaZałączniki:
Pobierz (system wystawienniczy MTT wzór oferty.pdf)system wystawienniczy MTT wzór oferty.pdf[ ]263 Kb20.03.2020 13:32
Pobierz (załącznik nr 1 - umowa system wystawienniczy MTT.pdf)załącznik nr 1 - umowa system wystawienniczy MTT.pdf[ ]316 Kb20.03.2020 13:33
Pobierz (zapytanie ofertowe system wystawienniczy MTT.pdf)zapytanie ofertowe system wystawienniczy MTT.pdf[ ]369 Kb20.03.2020 13:33

Muzeum Okręgowe w Toruniu ogłasa zamówienie na Wykonanie ilustracji do haseł wirtualnej encyklopedii w Muzeum Twierdzy Toruń. 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w bazie konkurencyjności pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1238634

 

 

Agnieszka Tybus-Bugajska

Wicedyrektor ds. organizacyjno-administracyjnych

Muzeum Okręgowe w Toruniu ogłasa zamówienie na Wykonanie ilustracji do haseł wirtualnej encyklopedii w Muzeum Twierdzy Toruń. 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w bazie konkurencyjności pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1238634

 

 

Agnieszka Tybus-Bugajska

Wicedyrektor ds. organizacyjno-administracyjnych

Załączniki:
Pobierz (ilustracje MTT zapytanie ofertowe.pdf)zapytanie ofertowe[ ]406 Kb17.03.2020 16:22
Pobierz (ilustracje MTT wzór oferty.pdf)ilustracje MTT wzór oferty.pdf[ ]262 Kb17.03.2020 16:22
Pobierz (ilustracje MTT wzór umowy.pdf)ilustracje MTT wzór umowy.pdf[ ]648 Kb17.03.2020 16:23
Pobierz (załacznik nr 2 wykaz haseł.pdf)załacznik nr 2 wykaz haseł.pdf[ ]256 Kb17.03.2020 16:23
Pobierz (Baza konkurencyjności - Baza konkurencyjności.pdf)Baza konkurencyjności - Baza konkurencyjności.pdf[ ]105 Kb17.03.2020 16:23
Pobierz (informacja o zmianach.pdf)informacja o zmianach.pdf[ ]262 Kb17.03.2020 16:24
Więcej artykułów…