Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zamówienia pn. Remont muru granicznego między posesjami przy ul. Kopernika 13 i 15 w Toruniu – trzecie postępowanie złożono dwie oferty:

Oferta nr 1:

Jawor Sp. z o.o., ul. Bolesława Chrobrego 121, 87-100 Toruń

Kwota brutto: 286.000,00 zł

Okres przedłużenia gwarancji: 13 m-cy

Oferta nr 2:

INSE-TOX Jan Stromidło, ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń

Kwota brutto: 240.209,00 zł

Okres przedłużenia gwarancji: 0 m-cy

Oferty nie podlegają wykluczeniu.

Ocena ofert według kryteriów przyjętych w SIWZ:

a.Cena – 80%

b.Wydłużony okres gwarancji na montaż i materiały – 20%

Oferta nr 1:

a.67 pkt – Punktacja obliczona ze wzoru:
Cena minimalna x 80 pkt ÷ cena badanej oferty (Za cenę minimalną Zamawiający przyjął kwotę podaną w ofercie nr 2)

b.20 pkt – Wykonawca zaproponował wydłużenie okresu gwarancji o 13 miesięcy.

SUMA: 87 pkt

Oferta nr 2:

a.80 pkt – Oferta z najniższą ceną brutto – maksymalna liczba punktów.

b.0 pkt – Wykonawca nie zaproponował wydłużenie okresu gwarancji.

SUMA: 80 pkt

Oferta najkorzystniejsza:

Jawor Sp. z o.o.

ul. Bolesława Chrobrego 121

87-100 Toruń

Termin podpisania umowy z Wykonawcą - 20.09.2018 r.

Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn:

"WYODRĘBNIENIE, ADAPTACJA I WYPOSAŻENIE FRAGMENTU SKRZYDŁA WSCHODNIEGO RATUSZA STAROMIEJSKIEGO W TORUNIU NA POTRZEBY CENTRUM OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO (CORT)"

Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wykonanie i dostawę replik mundurów historycznych do wystawy stałej w Muzeum Twierdzy Toruń.

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawa replik mundurów historycznych do wystawy stałej w Muzeum Twierdzy Toruń nie złożono żadnej oferty.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia: 135.423,00 zł brutto.

Wobec powyższego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznychpostepowanie zostaje unieważnione.

Załączniki:
Pobierz (OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 500218291-N-2018.pdf)OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 500218291-N-2018.pdf[ ]127 Kb11.09.2018 15:37

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont muru granicznego między posesjami przy ul. Kopernika 13 i KOpernika 15 w Toruniu - trzecie postępowanie złożono dwie oferty:

Oferta nr 1:

Jawor Sp. z o.o., ul. Bolesława Chrobrego 121, 87-100 Toruń

Data wpływu oferty: 3.09.2018 r.

Kwota brutto: 286.000,00 zł

Okres przedłużenia gwarancji: 13 m-cy

Oferta nr 2:

INSE-TOX Jan Stromidło, ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń

Data wpływu oferty: 3.09.2018 r.

Kwota brutto: 240.209,00 zł

Okres przedłużenia gwarancji: 0 m-cy

 

Przed otwarciem ofert zamawiający poinformował o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zadania: 173.418,00 zł

Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wykonanie i dostawę replik mundurów historycznych do wystawy stałej w Muzeum Twierdzy Toruń.

Załączniki:
Pobierz (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docx)Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docx[ ]106 Kb29.08.2018 14:56
Pobierz (załącznik nr 1, szczegółowa specyfikacja replik.doc)załącznik nr 1, szczegółowa specyfikacja replik.doc[ ]230 Kb29.08.2018 14:56
Pobierz (załącznik nr 2, wzór umowy.docx)załącznik nr 2, wzór umowy.docx[ ]65 Kb29.08.2018 14:56
Pobierz (załącznik nr 3, wzór oferty.docx)załącznik nr 3, wzór oferty.docx[ ]51 Kb29.08.2018 14:57
Pobierz (załącznik nr 4, wzór oświadczenia.docx)załącznik nr 4, wzór oświadczenia.docx[ ]53 Kb29.08.2018 14:57
Pobierz (załącznik nr 5, wzór oświadczenia.docx)załącznik nr 5, wzór oświadczenia.docx[ ]53 Kb29.08.2018 14:57
Pobierz (załącznik nr 6, wzór oświadczenia.docx)załącznik nr 6, wzór oświadczenia.docx[ ]46 Kb29.08.2018 14:57
Pobierz (załącznik nr 7, doświadczenie.docx)załącznik nr 7, doświadczenie.docx[ ]48 Kb29.08.2018 14:57
Pobierz (ogłoszenie o zamówieniu nr 610235-N.pdf)ogłoszenie o zamówieniu nr 610235-N.pdf[ ]222 Kb29.08.2018 15:42
Więcej artykułów…