Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w postępowaniu na wykonanie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją wystawy w Muzeum Toruńskiego Piernika, w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym, postępowanie zostaje unieważnione.

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej podczas realizacji zadania pn. "Remont konserwatorski Domu Mikołaja Kopernika", w wymaganym terminie wpłynęły 4 oferty:

Oferta nr 1:

P.U.H. REMIX Jerzy Łoszyński, ul. Poznańska 13, 62-004 Kicin

• Cena brutto za wykonanie zamówienia: 30.960,00zł

• Osoba koordynująca wykonanie zamówienia: Jerzy Łoszyński

• Ilość prac: 10

Oferta nr 2:

Andrzej Olszewski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOP-FOK, ul. Tulipanowa 2/5, 87-125 Osiek nad Wisłą

• Cena brutto za wykonanie zamówienia: 7.320,00 zł

• Osoba koordynująca wykonanie zamówienia: Andrzej Olszewski

• Ilość prac: 18 (wyliczono na podstawie dostarczonego życiorysu zawodowego. Zamawiający brał pod uwagę tylko zadania, w których oferent pełnił funkcję Inspektora Nadzoru.)

Oferta nr 3:

PROSEKO Bartosz Straszak, ul. Kossaka 35/2, 85-307 Bydgoszcz

• Cena brutto za wykonanie zamówienia: 29.224,80 zł

• Osoba koordynująca wykonanie zamówienia: Bartosz Straszak

• Ilość prac: 5

Oferta nr 4:

Biuro Usługowo-Projektowe „Tech-Instal” Łukasz Raniszewski, Bieńkówka 40, 86-200 Chełmno

• Cena brutto za wykonanie zamówienia: 11.400,00 zł

• Osoba koordynująca wykonanie zamówienia: Łukasz Raniszewski

• Ilość prac: 7

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej podczas realizacji zadania pn. "Remont konserwatorski Domu Mikołaja Kopernika", w wymaganym terminie wpłynęły 3 oferty:

Oferta nr 1:

P.U.H. REMIX Jerzy Łoszyński, ul. Poznańska 13, 62-004 Kicin

• Cena brutto za wykonanie zamówienia: 43.860,00 zł

• Osoba koordynująca wykonanie zamówienia: Jerzy Łoszyński

• Ilość prac: 10

Oferta nr 2:

Ryszard Szostkiewicz, ul. Wąska 8a/10, 87-100 Toruń

• Cena brutto za wykonanie zamówienia: 6.460,00 zł

• Osoba koordynująca wykonanie zamówienia: Ryszard Szostkiewicz

• Ilość prac: 170 godzin

Oferta nr 3:

Pracownia Projektowa Krzysztof Broż, Powiercie 190, 62-600 Koło

• Cena brutto za wykonanie zamówienia: 33.210,00 zł

• Osoba koordynująca wykonanie zamówienia: mgr inż. Krzysztof Broż

• Ilość prac: 7


Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie mappingu wraz z dostawą i montażem sprzętu multimedialnego niezbędnego do jego wyświetlenia, złożono 5 ofert:

Oferta nr 1:

Konsorcjum Bad Elephant:

1)Sunset Bartosz Hudak, ul. Turniowa 38, 60-116 Poznań

2)Visual Sensation lasershows & technologies Jarosław Nadolny, ul. Główna 2, 64-117 Korzycko Małe

• Cena brutto za wykonanie zamówienia: 497.535,00 zł

• Osoby wykonujące programy multimedialne: Bartosz Hudak, Jakub Wasilewski, Marcin Woźniak, Sebastian Jan Świętek

• Ilość prac: 5 (4 części wg. SIWZ plus loop)

Oferta nr 2:

TDC POLSKA Sp. z o.o., ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań

• Cena brutto za wykonanie zamówienia: 479.700,00 zł

• Osoby wykonujące programy multimedialne: Michał Skoraszewski, Sebastian Osika

• Ilość prac: 20

Oferta nr 3:

Konsorcjum firm:

1)New Amsterdam Sp. z o.o., ul. Fabryczna 20A, 31-553 Kraków

2)NAAV Sp. z o.o., Al. Armii Krajowej 151, 43-316 Bielsko-Biała

• Cena brutto za wykonanie zamówienia: 462.387,14 zł

• Osoba wykonująca programy multimedialne: Tomasz Salwierz

• Ilość prac: 10 

Oferta nr 4:

TRIAS AVI Sp. z o.o., ul. Kabaretowa 21, 01-942 Warszawa

• Cena brutto za wykonanie zamówienia: 364.606,44 zł

• Osoby wykonujące programy multimedialne: TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

• Ilość prac: 6

Oferta nr 5:

Group AV Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 88 lok. 315,00-992 Warszawa

• Cena brutto za wykonanie zamówienia: 516.264,21 zł

• Osoby wykonujące programy multimedialne: Rafał Kasza

• Ilość prac: 6

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę elementów aranżacji Dziedzińca Muzeum Toruńskiego Piernika, złożono jedną ofertę:

Janiszewski Sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 2A

97-500 Radomsko

• Cena brutto za wykonanie zamówienia: 169.740,00 zł

• Przedłużenie okresu gwarancji o: 13 miesięcy

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie programów multimedialnych i tablic graficznych do wystawy stałej w kompleksie kamienic przy ul. Kopernika 15 i 17 w ramach zadania „Prace konserwatorskie Domu Mikołaja Kopernika wraz z modernizacją wystawy” złożono trzy oferty:

Oferta nr 1: TRIAS AVI Sp. z o.o., ul. Kabaretowa 21, 01-942 Warszawa

Oferta nr 2: New Amsterdam Sp. z o.o., ul. Fabryczna 20A, 31-553 Kraków

Oferta nr 3: MAAT4 Sp. z o.o., ul. Popularna 14, 02-473 Warszawa

Wykonawca MAAT4 Sp. z o.o., ul. Popularna 14, 02-473 Warszawa wezwany do przedłużenia okresu ważności obowiązywania oferty nie wyraził zgody. Oferta została więc odrzucona na podstawie § 89 ust. 1 pkt 7a) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych: „Zamawiający odrzuca ofertę jeśli (…) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą.”

Ocena ofert zgodnie z kryteriami:

Oferta nr 1:

  1. I.Cena (60%) – 60 p
  2. II.Doświadczenie osoby lub osób wykonujących programy multimedialne (20%) – 20 p
  3. III.Doświadczenie osoby lub osób wykonujących programy graficzne (20%) – 20 p

SUMA: 100 p

Oferta nr 2:

  1. I.Cena (60%) – 35 p
  2. II.Doświadczenie osoby lub osób wykonujących programy multimedialne (20%) – 20 p
  3. III.Doświadczenie osoby lub osób wykonujących programy graficzne (20%) – 20 p

SUMA: 75 p

Wybrano ofertę:TRIAS AVI Sp. z o.o., ul. Kabaretowa 21, 01-942 Warszawa

Termin podpisania umowy: 23.10.2017 r.

Więcej artykułów…