Informacja o zmianie ogłoszeń o zatrudnieniu na stanowiska pomocnika muzealnego

Ogłoszenie o zatrudnieniu na 6 stanowisk pomocnika muzealnego na czas określony do 31.10.2019 r.

 

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje o zmianie ogłoszeń:

1)O zatrudnieniu na trzy stanowiska pomocnika muzealnego na czas nieobecności pracowników

2)O zatrudnieniu na trzy stanowiska pomocnika muzealnego na czas określony do 31.10.2019 r.

 

Dotyczy pkt. 1)

Unieważnia się „Ogłoszenie o zatrudnieniu na trzy stanowiska pomocnika muzealnego na czas nieobecności pracowników”

Dotyczy pkt. 2)

W ogłoszeniu o zatrudnieniu na trzy stanowiska pomocnika muzealnego na czas określony do 31.10.2019 r.:

a)zwiększa się liczbę stanowisk z 3 do 6,

b)przedłuża się termin składania ofert do dnia 22.05.2019 r.

Rozmowy z kandydatami mogą być prowadzone sukcesywnie w stosunku do otrzymywanych ofert. Złożone oferty zachowują ważność.

załączniki:

1.Ogłoszenie o zatrudnieniu na 6 stanowisk pomocnika muzealnego na czas określony do 31.10.2019 r.

2.Kwestionariusz osobowy.