Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na trzy stanowiska pomocnika muzealnego:

Rodzaj umowy: na czas nieobecności pracowników

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Okręgowe w Toruniu, z siedzibą przy Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń