Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na stanowisko referenta w Dziale Inwentaryzacji i Dokumentacji Muzealnej.