Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że przedłuża się termin składania podań w naborze na stanowisko specjalisty - asystenta Dyrektora do dnia 6.09.2016 r. do godz. 12.00

 

Agnieszka Tybus-Bugajska

wicedyrektor ds. organizacyjno-administracyjnych